cenník služieb

 základná hodinová sadzba10 - 15 € 
Cena za prvú hodinu je 15 €, každá ďalšia začatá hodina 10 €. Časovo náročnejšie činnosti a rozsiahlejšie opravy či rekonštrukcie sú spoplatnené na základe predchádzajúcej cenovej ponuky. Do celkového času opravy je započítaný aj čas nákupu materiálu.
Dodaný a spotrebovaný materiál je účtovaný osobitne.
Minimálna objednávka 30€ bez dopravy.

 hodinová sadzba pomocníka10 € 
Prípadná asistencia pomocníka je účtovaná fixnou sadzbou 10 € /hodinu.

 doprava
Trnava - fixné prepravné 5 €
mimo Trnavy - 0,40 € / km


Cenník platný od 19. 1. 2022
Zľavy nie je možné spolu kombinovať