cennÍk sluŽieb

 základná hodinová sadzba10 - 15 € 
Cena za prvú hodinu je 15 €, každá ďalšia začatá hodina 10 €. Časovo náročnejšie činnosti a rozsiahlejšie opravy či rekonštrukcie sú spoplatnené na základe predchádzajúcej cenovej ponuky. Do celkového času opravy je započítaný aj čas nákupu materiálu.
Dodaný a spotrebovaný materiál je účtovaný osobitne.
Minimálna objednávka 20€ vrátane dopravy.

 hodinová sadzba pomocníka6,50 € 
Prípadná asistencia pomocníka je účtovaná fixnou sadzbou 6,50 € /hodinu.

 doprava0 - 0,35 € / km 
Doprava je v rámci Trnavy, Bieleho Kostola, Hrnčiaroviec nad Parnou a Modranky bezplatná. Mimo uvedených obcí je účtovaná sadzba 0,35 € / km.


Cenník platný od 13. 12. 2018.
Zľavy nie je možné spolu kombinovať